Pre kupujúcich

Úvodné stretnutie

 • Špecifikácia nehnuteľnosti
 • Kompletizácia predstáv a nárokov
 • Stanovenie budgetu

Ponuka

 • Prezentácia vhodných ponúk z nášho portfólia nehnuteľností
 • Aktívne vyhľadávanie nehnuteľností podľa predstáv klienta 
 • Vyhotovenie optimálnej ponuky nehnuteľností podľa špecifikácií klienta

Proces výberu a kúpy

 • Odborná obhliadka s klientom
 • Profesionálny dohľad nad kompletným procesom kúpy nehnuteľnosti
 • Zabezpečenie financovania nehnuteľnosti
 • Vypracovanie znaleckého posudku 
 • Zabezpečenie notárskej úschovy alebo vinkulácie v banke

Kataster

 • Doručenie kompletnej dokumentácie na kataster nehnuteľností

Odovzdanie nehnuteľnosti

 • Osobná účasť pri odovzdaní nehnuteľnosti
 • Asistencia pri prihlasovaní u jednotlivých dodávateľov energií a služieb