Pre prenajímateľov

Úvodná obhliadka nehnuteľnosti

 • Analýza nehnuteľnosti
 • Špecifikácia cieľovej skupiny
 • Stanovenie výšky nájomného
 • Dohodnutie podmienok prenájmu 
 • Kompletizácia dokumentov

Príprava nehnuteľnosti

 • Odporučenie možných úprav nehnuteľnosti
 • Nafotenie nehnuteľnosti profesionálnych fotografom

Obhliadka nehnuteľnosti

 • Preverenie záujemcov podľa špecifikácie prenajímateľa
 • Organizácia obhliadok
 • Pravidelný reporting o priebehu obhliadok 
 • Zastrešenie kompletnej komunikácie so záujemcom

Kompletný právny servis

 • Príprava a vyhotovenie zmluvnej dokumentácie 
 • Osobná účasť pri podpise nájomnej zmluvy

Odovzdanie nehnuteľnosti

 • Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti