Property management

Vlastníte nehnuteľnosť vzdialenú niekoľko kilometrov od svojho bydliska, bývate v zahraničí, prípadne vlastníte viaceré rezidenčné nehnuteľnosti, ktoré prenajímate? Unavujú Vás telefonáty od nájomcov či maklérov, ktorí chcú získať Vašu nehnuteľnosť do svojho portfólia? Inzerujete niekoľkokrát do roka, pretože nájomca nedodržal dobu nájmu, prípadne bola výpoveď iniciovaná z Vašej strany?

Takto ste si určite nepredstavovali takzvaný „pasívny“ príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Chcete to zmeniť? Poradíme Vám ako efektívne prenajímať nehnuteľnosť bez starostí. 

Čo je Property management a ako funguje?

Property management je správa prenájmu nehnuteľností, ktorá funguje na princípe vzájomnej dôvery a partnerstve s prenajímateľom. Vyhľadáme za Vás vhodného nájomcu, vypracujeme zmluvnú dokumentáciu a počas celej doby nájmu sa postaráme o vyriešenie každého možného problému. 

Služba Property Management v bodoch

Úvodná obhliadka nehnuteľnosti

 • Analýza nehnuteľnosti
 • Špecifikácia cieľovej skupiny
 • Stanovenie výšky nájomného
 • Dohodnutie podmienok prenájmu 
 • Kompletizácia dokumentov

Príprava nehnuteľnosti

 • Odporučenie možných úprav nehnuteľnosti
 • Nafotenie nehnuteľnosti profesionálnym fotografom
 • Príprava prezentácie nehnuteľnosti

 Obhliadky nehnuteľnosti

 • Preverenie záujemcov podľa špecifikácie prenajímateľa
 • Organizácia obhliadok
 • Pravidelný reporting o priebehu prenájmu 
 • Zastrešenie kompletnej komunikácie so záujemcom

Kompletný právny servis

 • Príprava a vyhotovenie zmluvnej dokumentácie 
 • Osobná účasť pri podpise nájomnej zmluvy

 Odovzdanie nehnuteľnosti

 • Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

Správa nehnuteľnosti

 • Pravidelné kontroly stavu nehnuteľnosti
 • Flexibilné riešenie technických a iných problémov
 • Dohľad nad riadnym a pravidelným platením nájomného
 • Zabezpečenie zúčtovania reálnych nákladov a vyrovnania nedoplatkov / preplatkov

Ukončenie nájomného vzťahu

 • Príprava a vyhotovenie zmluvnej dokumentácie
 • Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

Cena služby

Cena služby je 10-15 % z výšky mesačného nájomného bez energií. Cena záleží od počtu spravovaných nehnuteľností, lokality a špecifík konkrétnej spolupráce.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať na dole uvedenom čísle.